תנאי שימוש

לפני השימוש באתר האינטרנט shadisbooks.com (להלן – “האתר”) אנא קרא תנאים אלה בעיון.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים כאחד.

 • השימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לאחד מתנאי המדיניות, אנא הפסק את הגלישה והשימוש באתר באופן מיידי.
 • האתר מציע ומסביר על שירותי מכירת הספרים של 'ספרי שאדי'.
 • באתר חנות מקוונת למכירת ספרים מודפסים (להלן "החנות") עבור "ספרי שאדי" (להלן "המוכרים").
 • בעל האתר מאפשר לך לצפות בתוכן ובחומר באתר ובשירותים המוצעים באתר (להלן - "החומרים") ולהשתמש בהם לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד.
 • על מנת לקבל את השירותים המוצעים באתר, המשתמש יידרש למסור פרטי קשר שישמשו את בעל האתר לצורך מתן השירותים המוצעים באתר בלבד. מסירת מידע שגוי או לא מדויק עלולה לגרום לשירות שלא יעמוד בדרישות המשתמש. המידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך מתן שירותים הוא באחריות המשתמש בלבד. בעל האתר אינו אחראי למידע שגוי שיגרום נזק לשירותים, לרבות מסירת כתובת שגויה ואי מסירת ספר כתוצאה מכך. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו להבטיח את אבטחת המידע האישי של המשתמש בפני גישה בלתי מורשית.
 • דרך פניית המשתמש, המשתמש מסכים בזאת כי כל המידע שנמסר לבעל האתר יישמר במאגר המידע של בעל האתר.
 • משתמשים המספקים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בטופס יצירת הקשר ו / או בכל אחד מהטפסים השונים באתר, מאשרים בזאת לבעל האתר לשלוח אותם בדואר ולשלוח להם חומר פרסומי והודעות בכלי המדיה השונים מעת לעת. בעל האתר מתחייב שלא להעביר את כתובת הדואר לצד שלישי, למעט חברת הדואר ו / או חברת שיווק חיצונית שאיתה בחר בעל האתר לעבוד. המשתמש רשאי לבקש להסיר את פרטיו ממאגר הדיור, ובעל האתר מתחייב להסיר את הדוא"ל באופן מיידי ולא לשלוח דוא"ל נוסף לאותה כתובת.
 • בעל האתר אינו אחראי למהימנות או דיוק התוכן המוצג באתר ולא יישא באחריות כלשהי לחומרים ולנכונותם.
 • בעל האתר רשאי לערוך שינויים בתכני האתר או בחלקים ממנו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. התוכן באתר אינו מחויב להיות מעודכן, ובעל האתר אינו מתחייב לעדכן אותו. השימוש באתר יהיה על אחריות הגולש הבלעדית.
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר (לרבות סגירתו), המידע המוצג בו ותנאי שימוש אלה על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת.
 • המשתמש באתר מסכים לפצות את בעלי האתר ו / או לקוחותיהם בגין כל נזק ו / או אובדן שנגרם להם על ידך ו / או מי מטעמך, לרבות שכר טרחת עו"ד ו / או הוצאות משפט עקב שימוש באתר בניגוד לכללי התקנות, תנאי השימוש באתר והפרטיות.
 • במקרה של שגיאה בהדפסה, תיאור המוצר ו / או המחיר, תנאי התשלום, תמונת המוצר או כל חומר הדפסה אחר, או קבלת נתונים מפעולת האתר, רשאי בעל האתר, אך אינו מחויב, לבטל את הרכישה ספציפית.
 • מסירת הספרים המודפסים הנמכרים באתר תתבצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליח. המשלוח מועבר לשליח/ חברת השליחויות לא יאוחר מארבעה ימי עסקים מרגע הרכישה באתר.
 • מחירי המוצרים באתר ותנאי המשלוח הם על פי שיקול דעתו הבלעדית של בעל האתר.
 • החנות מאפשרת למבקרי האתר לקנות ספרים באמצעות מערכת הסליקה "משולם פתרונות תשלום".
 • בעל האתר לא שומר פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי. פרטים אלו מועברים לחברת "משולם פתרונות תשלום" דרך טפסים השייכים לחברת משולם בלבד, ולצורך סליקת העסקה בלבד.
 • בעל האתר אינו אחראי על תהליך הסליקה ולאבטחת הסליקה, יש לציין שדף התשלום באתר "משולם פתרונות תשלום" מאובטח. בכל בעיה בנושא התשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות לחברת הסליקה "משולם פתרונות תשלום".
 • החיובים הינם לפי תנאי השימוש של "משולם פתרונות תשלום" עוד על תנאים אלה אפשר לקרוא באתר "משולם פתרונות תשלום".
 • לפי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספר. הסיבה לכך הנה שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק, לשכפל, במידה שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. למרות זאת, אם הספר ארוז באריזה הרמטית והוא נותר באריזתו המקורית, החנות תאפשר לבטל את העסקה עד 14 יום לאחר קבלת הספר ולקבל החזר כספי, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה ותוספת של מחיר המשלוח.
 • לפני כל תהליך של תביעה מחויבים הצדדים לתהליך גישור, אלא אם יבחר בעל האתר לפנות לערכאות. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה הינו בית המשפט בחיפה. בעל האתר מנהל את האתר מישראל ולכן אין החומרים שבאתר ו/או שירותיו תקפים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל.
שיתוף: